Användarvillkor

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Villkor och bestämmelser för Buubla Oy gäller från 1 juni 2019 och framåt.

Allmänt

Villkor och bestämmelser gäller för en konsument/kund ("Kund)" när Kunden gör en beställning från Buubla Oy (“Buubla”) via www.buubla.com onlinebutik (“Onlinebutik”).

Om Kunden inte accepterar Villkor och bestämmelser ska Kunden omedelbart avbryta sin beställning utan att göra något inköp.

Buubla rekommenderar Kunden att noggrant sätta sig in i Villkor och bestämmelser innan varje beställning från Onlinebutiken.

Kunden måste vara lägst 18 år gammal och ha en fast adress inom Onlinebutikens leveransområde.

Kunden måste acceptera Villkor och bestämmelser utan undantag för att kunna göra en beställning i Onlinebutiken. Genom att acceptera Villkor och bestämmelser förbinder sig Kunden att följa Villkor och bestämmelser och accepterar användning av Kundens personliga information samt även de kakor som används i enlighet med dataskyddslagen (“Kakor”) av Buubla.

Parter

Kundens motpart i varje beställning är Buubla Oy (affärs-ID 2827658-6, Kilontie 1 A 5, 02610 Esbo, Finland).

Beställning och bindande avtal

En beställning kan göras i Onlinebutiken genom att lägga produkten/produkterna i shoppingkassen och betala beställningen på sidan "Shoppingkasse" i Onlinebutiken. Kunden måste gå igenom och kontrollera beställningen noggrant var gång innan beställningen skickas till Buubla. Genomgång och kontroll är möjligt innan betalningsskedet.

Ingen beställning kan göras utan en giltig e-postadress. Ett bindande avtal sluts när Buubla skickar en beställningsbekräftelse till den e-postadress Kunden uppgett till Buubla. Bekräftelsen anger vilka produkter som beställts, totalpriset för köpet och leveranskostnader samt övrig information som krävs av tillämpliga lagar.

Priser, kostnader och skatter

Priserna som ges i Onlinebutiken gäller endast för beställningen som görs i Onlinebutiken. Alla priser inkluderar moms. Produktpriset inkluderar inte leveranskostnader. Leveranskostnader finns beskrivet i avsnitt "Leverans och kostnad" nedan. Leveranskostnader för varje beställning kan ses innan beställning.

Buubla förbehåller rätten att ändra produktpriser och leveranskostnader efter eget gottfinnande. Dessa ändringar gäller dock enbart beställningar som gjorts efter förutnämnda ändringar.

Betalningsmetoder

Kunden kan göra inköp genom att använda de betalningsmetoder som anges i Onlinebutiken. Om inget annat har skriftligt avtalats har Buubla rätt att debitera Kunden vid beställningen. Buubla eller dess partners har rätt att få kredituppgifter om Kunden från tredje part. Vid sådana fall informerar alltid Buubla Kunden.

Buubla förbehåller rätten att inte tillåta alla betalningsmetoder vid en viss tidpunkt, samt rätt att föreslå andra betalningsmetoder om betalningsmetoden som Kunden valt av någon anledning inte fungerar när beställningen är gjord. Samtliga betalningsmetoder som accepteras av Onlinebutiken finns angivna i Onlinebutiken och Buubla råder att Kunden sätter sig in i betalningsmetoderna innan beställning.

Leveransmetod, tid och kostnader

Alla leveranskostnader för produkter beställda via Onlinebutiken inkluderar leverans- och förpackningskostnader. Leveranskostnader för varje beställning kan ses innan beställning.

Kunden meddelas ett leveransnummer så snart produkterna har skickats i väg från Buublas lager.

Så fort produkten har levererats till Kunden övergår riskansvaret, d.v.s. risken för att produkten skadas eller försvinner, till Kunden.

Leverans i Finland

Buubla levererar produkter köpta i Onlinebutiken utan dröjsmål efter beställningsbekräftelsen.

Leveransförseningar meddelas på Onlinebutikens första sida.

Om Kunden väljer leveranssättet SmartShip i Onlinebutiken, levereras försändelsen till det SmartShips utlämningsställe som Kunden väljer. Beställningen kan i normala fall hämtas följande arbetsdag efter kl. 16.00 dagen efter beställningsdagen. När paketet har anlänt till paketautomaten får Kunden en kod via sms som Kunden använder för att öppna automatens box. Av den anledningen måste Kunden ange ett giltigt mobiltelefonnummer när beställningen görs. Kunden slår in koden i paketautomaten, varefeter paketet kan hämtas när luckan öppnas. Paketet förvaras i automaten i sju (7) dygn från ankomstdatumet. Om paketet inte hämtas inom denna period skickas paketet tillbaka till Buubla. Om så är fallet står Kunden ändå för leveranskostnader som drabbar Buubla och Buubla har rätt att dra av leveranskostnaden från produktens värde vid återbetalning till Kunden.

Om Kunden väljer hemleverans i Onlinebutiken, levereras försändelsen till den adress som Kunden uppgav vid köptillfället. Om Kunden väljer detta leveranssätt måste Kunden ange ett giltigt telefonnummer så att postkontoret kan komma överens om en leveranstid med Kunden. Postkontoret kontaktar normalt Kunden inom 1-3 arbetsdagar från leveransdagen. Om Kunden inte går att nå, trotts postkontorets upprepade försök att kontakta Kunden, är Kunden ansvarig för alla leveranskostnader som drabbar Buubla om produkten skickas tillbaka till Buubla. Om så är fallet har Buubla rätt att dra av kostnaderna från produktens värde vid återbetalning till Kunden.

Internationella leveranser

Buubla postar produkter köpta av Kunden i Onlinebutiken utan dröjsmål efter beställningsbekräftelsen.

Buubla levererar produkter köpta i Onlinebutiken till följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Estland, Gibraltar (UK), Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

För närvarande levererar inte Buubla beställningar gjorda via Buublas Onlinebutik till följande orter inom EU: Büsingen och Helgoland i Tyskland, Guernsey (inklusive Alderney och Sark) och Jersey i Storbritannien, Livigno och Campione d'Italia i Italien, Kanarieöarna, Ceuta och Melilla i Spanien eller Färöarna och Grönland i Danmark.

Väljer man det internationella leveranssättet levereras försändelsen inom ungefär 2-10 arbetsdagar. Leveransen kan följas genom att använda leveransnumret, fram till den internationella terminalen i Finland.

Om Kunden inte går att nå, trotts postkontorets upprepade försök att kontakta Kunden, är Kunden ansvarig för alla leveranskostnader som drabbar Buubla om produkten skickas tillbaka till Buubla. Om så är fallet har Buubla rätt att dra av kostnaderna från produktens värde vid återbetalning till Kunden.

Ansvarsbegränsning

Om inte annat framgår av tvingande lagstiftning är inte Buubla ansvarig för några direkta, indirekta eller andra indirekta skador som inte orsakats avsiktligt eller genom grov oaktsamhet.

Buublas ansvar för defekter är begränsat till tvingande lagstiftning gällande ansvar för defekter och Buubla ger inte några garantier som överskrider den tvingande lagstiftningen.

Rätt till upphävande

All försäljning i Onlinebutiken betraktas som distansförsäljning i enlighet med konsumentskyddslagen. Kunden har rätt att häva ett avtal om distansförsäljning genom att meddela Buubla via ett e-postmeddelande till buubla@buubla.com eller genom annan otvetydig metod inom fjorton (14) dagar från mottagandet av produkten.

Alla produkter inköpta i Onlinebutiken kan bytas mot andra produkter som finns i Onlinebutiken. Bytet, precis som returnering av en produkt, görs genom att skicka ett e-postmeddelande till buubla@buubla.com eller genom annan otvetydig metod inom fjorton (14) dagar från mottagandet av produkten.

Om Kunden returnerar eller byter en produkt är Kunden förpliktad att betala förpacknings- och leveranskostnader samt utgifter orsakade av returneringen eller bytet.

Annullering och byte

Om beställningen annulleras eller produkten byts genom användning av Kundens returnerings- eller bytesrätt måste Kunden returnera produkten/produkterna inom fjorton (14) dagar efter meddelandet om returnering eller byte till Buubla enligt ovan.

Om Kunden önskar returnera eller byta en produkt inköpt i Onlinebutiken måste Kunden returnera produkten i sitt ursprungliga skick och om returneringen är ett byte, måste Kunden göra ett nytt köp av en önskad produkt precis som Kunden gjorde när det ursprungliga inköpet gjordes. Rätten att returnera eller byta en produkt gäller endast produkter som inte har använts, tvättats eller som inte är skadade eller på annat sätt defekta och där alla produktetiketter och koder fortfarande finns kvar på plats.

Kunden måste förpacka produkten/produkterna omsorgsfullt. Kunden måste även tydligt ange adressen (Buubla Oy, Kilontie 1 A 5, 02610 Esbo, Finland) på paketet. Följesedeln som skickades till Kunden med leveransen ska medfölja paketet.

Kunden ansvarar för att paketet kommer fram till Buubla på ett säkert sätt. Av den anledningen ska Kunden se till att få ett försendelsekvitto från postkontoret. Produkten ska inte bara läggas i en brevlåda.

Kunden ska betala alla paketerings- och leveranskostnader samt övriga uppkomna kostnader.

Återbetalning

När Kunden returnerar en produkt köpt i Onlinebutiken, återbetalar Buubla produktens pris som Kunden har betalat, genom att använda samma betalningssätt som Kunden använde vid det ursprungliga köpet. Om återbetalning inte kan utföras på ovan beskrivet sätt på grund av utgånget datum för Kundens kreditkort etc., ska parterna söka en överenskommelse för en annan metod för återbetalning.

Kunden ansvarar för en eventuell värdeminskning på produkten och Buubla har rätt att dra av summan för värdeminskning vid återbetalning. Om de returnerade produkterna har blivit osäljbara på grund av användning eller annan liknande orsak, är Kunden ansvarig för produktens hela värde. Om Kunden önskar att Buubla ska skicka tillbaka produkten till Kunden, ska Kunden betala leveranskostnaderna innan leverans.

En produkt som är köpt i Onlinebutiken kan inte returneras till annan än direkt till Buubla.

Om en produkt köpt i Onlinebutiken returneras till Buubla i enlighet med ovannämnda villkor återbetalar Buubla den betalda summan (exklusive kostnader för leverans eller paketering) till Kunden i samarbete med dess partners utan otillbörlig fördröjning senast inom fjorton (14) dagar efter att Buubla mottagit meddelandet om annullering och produkten.

Defekta produkter

Om Kunden påträffar defekter på en produkt inköpt i Onlinebutiken och beskrivna i Finlands konsumentskyddslag kan Kunden göra en reklamation till Buubla. Alla reklamationer ska göras utan fördröjning så fort defekten påträffas genom att använda kontaktuppgifterna som anges i Onlinebutiken.

Om den defekta produkten returneras till Buubla står Buubla för rimliga leveranskostnader.

När Buubla har mottagit den defekta produkten i enlighet med ovan nämnda villkor och Buubla har funnit reklamationen berättigad, betalar Buubla kompensation till Kunden i enlighet med Finlands konsumentskyddslag. Buubla strävar efter att utföra betalningen inom trettio (30) dagar efter mottagning av den reklamerade produkten. Om Buubla finner att reklamationen inte är berättigad och följaktligen inte defekt i enlighet med Finlands konsumentskyddslag, har Buubla rätt att ogilla reklamationen. I det senare fallet skickar Buubla tillbaka produkten till Kunden efter att Kunden betalt leveranskostnaderna.

Buublas Onlinebutiks Villkor och bestämmelser begränsar inte Kundens rättigheter enligt Finlands konsumentskyddslag och inte heller säljarens lagstadgade ansvar gällande defekta produkter, inklusive rätten att fodra reparation eller ersättning av en produkt med en ny produkt.

Buubla är inte ansvarig för eventuella fel på foton eller stavningsfel, felaktiga priser eller felaktig information om produkttillgängligheten eller liknande information i Onlinebutiken. Om ett felaktigt pris har angivits för en produkt informerar Buubla Kunden därom och väntar på Kundens godkännande för det satta priset innan de fortsätter med Kundens beställning.

Alla bilder i Onlinebutiken är enbart avsedda som exempel och av den anledningen garanterar inte bilderna det exakta antalet produkter eller det exakta utseendet eller funktionen för produkterna som Kunden tar emot.

Buubla är inte ansvarig för någon information given av tredje part gällande Onlinebutiken.

Länkar

När Buubla presenterar länkar till andra webbplatser som inte är under Buublas kontroll (så som www.buubla.com), är Buubla inte ansvarig för driften eller underhållet för dessa webbplatser. Även om Buublas strävan är att säkerställa att Buubla endast presenterar länkar till webbplatser som följer samma dataskyddsstandarder som Buubla, är Buubla inte ansvarig för säkerheten eller sekretessen för någon information eller personliga uppgifter som Kunden lämnar på dessa eller andra webbplatser som drivs eller underhålls av tredje parter. Kunden ska följa vederbörlig aktsamhet vid besök på webbplatser som drivs eller underhålls av tredje parter och Kunden råds att läsa dessa webbplatsers dataskyddsbestämmelser.

Force majeure

Buubla är inte ansvarig för några förseningar eller skador orsakade av strejk, krigshandlingar, brand, ändringar gjorda i föreskrifter av myndigheter eller liknande parter, tekniska problem, fel i elnätet, telenätet eller kommunikationsanslutningar eller andra kommunikationer eller fördröjningar i tjänster från underentreprenörer på grund av ovan nämnda orsaker.

Skulle så vara fallet informerar Buubla Kunden i början och slutet på förseningen. Om förseningen varar längre än en månad har Kunden och Buubla rätt att häva/avbryta inköpet i Onlinebutiken med omedelbar verkan genom att meddela den andra parten därom.

Ändringar

Buubla förbehåller rätten att när som helst göra ändringar i Villkor och bestämmelser. Alla ändringar publiceras i Onlinebutiken. Ändringarna blir bindande när Kunden har accepterat Villkor och bestämmelser (genom att ha gjort ett nytt inköp eller bläddrat i Onlinebutiken) och under alla omständigheter senast trettio (30) dagar efter att Buubla har publicerat ändringarna.

Buubla råder Kunden att regelbundet besöka Onlinebutiken för att få information om eventuella ändringar av Villkor och bestämmelser.

Enskilda avtalsbestämmelsers giltighet

Om någon behörig domstol, myndighet eller skiljenämnd finner att något av villkoren i detta avtal är ogiltigt eller ogenomförbart, är villkorens övriga delar och alla övriga villkor giltiga och genomdrivbara till största utsträckning som lagen medger. Alla villkor som anses ogiltiga eller ogenomförbara ersätts med motsvarande giltiga och genomdrivbara Villkor och bestämmelser.

Tillämpliga lagar och tvistlösning

Alla anspråk, kontroverser eller tvister som uppkommer från eller är relaterade till Villkor och bestämmelser eller Onlinebutiken eller överträdelse, ogiltighet eller avslutande därav ska i första hand behandlas av parterna själva och om en gemensam överenskommelse inte nås om tvistefrågan ska frågan slutligt avgöras av en domstol som anges i den tvingande lagstiftningen.

Om en tvist uppkommer är Buublas strävan att följa rekommendationerna från nationella konsumenttvistnämnden eller annan lösning från motsvarande myndigheter i aktuella europeiska länder.

Dessa Villkor och bestämmelser utgår från den tvingande lagstiftningen i leveranslandet. Om inget annat anges i den tvingande lagstiftningen ska dessa Villkor och bestämmelser regleras av och tolkas i enlighet med finsk lagstiftning och alla tvister ska slutligen avgöras i finsk domstol.