Ångerrätt

BYTE OCH RETURNERING

Alla Buublas produkter omfattas av fjorton (14) dagars bytes- och returneringsrätt med de begränsningar som anges i Villkor och bestämmelser för Buublas onlinebutik (“Onlinebutik”).

Rätten att byta och returnera gäller endast produkter inköpta i Onlinebutiken. Rätten gäller dessutom endast produkter som är i originalskick, inte har använts, tvättats eller är skadade eller på annat sätt defekta och där alla produktetiketter och koder fortfarande finns kvar på plats.

Du måste paketera produkten omsorgsfullt. Du måste även tydligt ange adressen (Buubla Oy, Kilontie 1 A 5, 02610 Esbo, Finland) på paketet. Följesedeln som skickades till dig med leveransen ska medfölja paketet.

Vänligen observera att det är ditt ansvar att säkerställa att produkterna kommer fram till oss. Av den anledningen ska du se till att du får ett försändelsekvitto från postkontoret. Produkten ska inte bara läggas i en brevlåda.

Du ska betala alla kostnader för paketering och leverans samt övriga uppkomna kostnader.

Om du vill byta din produkt måste du göra ett nytt inköp av önskad produkt precis som du gjorde vid det ursprungliga köpet.

När Buubla har mottagit bytesprodukten ersätter Buubla produktens värde till din bank eller konto beroende på vilken betalningsmetod som användes vid det ursprungliga köpet. Leveranskostnader debiteras när Kunden gör ett nytt inköp. Kunden är ansvarig för alla leveranskostnader som uppkommer i samband med bytet.

Meddelande om byte och retur

Om en kund vill byta eller returnera en eller flera produkter, måste Kunden meddela Buubla därom genom att skicka ett e-postmeddelande till buubla@buubla.com eller på annat otvetydigt sätt inom fjorton (14) dagar från att produkten mottagits.

Alternativt har Kunden rätt att meddela Buubla om sitt beslut att annullera avtalet eller byta produkten på annat otvetydigt sätt så som att skicka ett e-postmeddelande till buubla@buubla.com eller med post till:

Buubla Oy
Kilontie 1 A 5
02610 Esbo
Finland

Vänligen observera att bytes- eller returneringsrätten får utövas efter att Buubla mottagit ett meddelande därom från Kunden och inom den förutnämnda perioden.

Följder av hävningen

Om du annullerar avtalet återbetalar Buubla produktens värde (exklusive leveranskostnader) till dig utan dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar (se villkor nedan) efter att vi mottagit ditt meddelande om returnering.

Vid återbetalning till dig använder Buubla samma betalningssätt som du använde vid det ursprungliga inköpet. Trots det förutnämnda förbehåller Buubla rätten att inte återbetala beloppet innan Buubla återfått produkterna eller innan du har framlagt ett tillförlitligt dokument för Buubla som bevis på att du har skickat produkterna till Buubla.

Om den returnerade produkten har sjunkit i värde eller är osäljbar på grund av att den har använts, är du ansvarig för värdeminskningen eller hela värdet för produkten i enlighet med Villkor och bestämmelser för Onlinebutiken.